Traju radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u Zagrebačkoj ulici u Jakovlju. Budući su za samu cestu riješeni imovinsko-pravni odnosi, moglo se pristupiti gradnji. Općina Jakovlje uložit će sredstva u zemljane i asfalterske radove sa željom da se poveća razina prometne infrastrukture i kvaliteta života stanovnika ulice. Također se odvijaju radovi i na križanju Stubičke ceste, Jakovljanske ulice i Topličke ceste, gdje se nivelira križanje koje je dugogodišnji problem jer asfaltna podloga u ovim ulicama nije bila u istoj ravnini. Radovi se izvode u suradnji sa Županijskim cestama Zagrebačke županije.