Pregrada se polako pozicionira kao fakultetski grad. U planu su radnje za uspostavu studij sestrinstva, u budućnosti i studij fizioterapije. Najavljeno je to na sastanku predstavnika Krapinsko-zagorske županije i Grada Pregrade s dekanom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Naime, taj osječki fakultet u Pregradi ima dislocirani preddiplomski studij sestrinstva, a namjera je organizirati diplomski studij sestrinstva i fizioterapije. Gradonačelnik Marko Vešligaj je rekao je kako studenti nastavu pohađaju u prostorima škole i da je potrebno osigurati novi prostor. Zato Grad i Županija planiraju kupnju objekta ili zemljišta za tu namjenu. Župan Željko Kolar je dodao kako s obzirom na zagorske specijalne bolnice u Krapinskim i Stubičkim Toplicama, ali i nedaleke Daruvarske toplice i toplice u Svetom Martinu na Muri, pregradski se fakultet planira pozicionirati kao regionalni. Dekan osječkog Fakulteta Aleksandar Včev istaknuo je zadovoljstvo dobrom suradnjom s Gradom, Županijom, ali i Općom bolnicom Zabok, u kojoj je dio nastavne baze studija. Sastanku je prisustvovao i ginekolog dr. Rajko Fureš, kao zamjenik voditelja preddiplomskog dislociranog studija u Pregradi