Žarko Miholić

Lokalna akcijska grupa Zeleni bregi održala je izbornu skupštinu na kojoj je za predsjednika na četverogodišnji mandat, ponovno jednoglasno izabran Žarko Miholić. Za Zamjenike predsjednika jednoglasno su izabrani Zoran Gregurović i Darko Ban. Izabrano je i 17 članova Upravnog odbora te pet članova Nadzornog odbora. LAG Zeleni bregi je najveći LAG u Hrvatskoj te po svim dosadašnjim postignutim rezultatima verificiranim od strane Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja svrstan među tri najuspješnija LAG-a u Hrvatskoj od njih 56. Što se tiče rada, do sada je po natječajima Ministarstva i Agencije za plaćanja ostvario više od 5 milijuna eura za 140 projekata na svom području koje obuhvaća 22 lokalne jedinice u Krapinsko-zagorskoj i Zagrebačkoj županiji. U travnju počinje i priprema za nove natječaje.