U organizaciji tvrtke za proizvodnju stočne hrane Fanon održano je predavanje o štetnosti mikotoksina, posebno aflatoksina, u proizvodnji stočne hrane. Direktor tvrtke Fanon Mladen Jarnjak istaknuo je kako je ova godina po štetnosti mikotoksina podsjetila na 2013. i 2014. kada su oni bili posebno izraženi. Ne postoji životinjski svijet na koji oni negativno ne utječu, kako na same životinje tako i na njihove proizvode, a jednako tako i na ljude koji konzumiraju takve proizvode. Borba protiv mikotoksina je stalna, od proizvodnje sirovina za stočnu hranu na poljima, njezine obrade, do pospremanja i skladištenja, a posebno u toj borbi važno pažnju posvetiti plodoredu. Kako je istaknuo Mladen Jarnjak u tvrtki Fanon radi se stroga kontrola na samom ulazu sirovina za proizvodnju hranu, a onda i dalje kroz cijelo vrijeme njezine proizvodnje i distribucije.

Inače tvrtka Fanon jedna je od vodećih proizvođača stočne hrane u Hrvatskoj, gdje za tržišne potrebe sudjeluje s 36 posto ukupne stočne hrane, a jedan dio i izvozi. Proizvodi 130.000 tona hrane, te 11 milijuna litara uljarica. Zapošljava 160 radnika, a dio hrane na tržište stavlja preko vlastitih Cibo centara, kojih u Hrvatskoj ima 18, od čega jedan u Zaboku, te jedan u Bosni i Hercegovini. Predavanje je održano u seoskom turizmu Masnec u Luki Poljanskoj a okupilo je dvadesetak poljoprivrednih proizvođača.