Porezi na dohodak u Zaboku će se obračunavati kao i do sada

73

Na sjednici Gradskog vijeća Zaboka donesena je Odluka o porezima kojom je visina poreza na dohodak ostala ista kao i do sada. Kako je za Radio Stubicu istaknuo gradonačelnik Ivan Hanžek od preko 7 tisuća poreznih obveznika u Gradu Zaboku, gotovo 3,5 tisuće uopće ne plaća porez, 21 stanovnik plaća porez po stopi od 30 posto, a oko 3 tisuće stanovnika plaća porez po stopi od 20 posto. S obzirom na sve nepoznanice koje budućnost donosi, a podrazumijeva mogućnost daljnjih poskupljenja u narednoj godini, u gradu su odlučili da za sada ostanu na postojećim poreznim osnovicama. Prilikom izglasavanja Odluke o porezima vijećnici HDZ-a bili su suzdržani.

Kako je istaknuo vijećnik Peter Vrančić, HDZ-ovi vijećnici ne žele drastičnim smanjenjem poreza dovesti grad u probleme, no smatraju da Zabok sa svojim prihodima može smanjiti poreze na dohodak i nekim drugim kompenzacijskim mjerama nadoknaditi taj dio.

Hanžek je prokomentirao kako su gradonačelnici i načelnici iz redova HDZ-a dobili nalog da poreze zadrže na sadašnjim stopama, odnosno da ih smanje ako su u mogućnosti te je ovakvu odluku HDZ-ovaca nazvao „populističkom demagogijom pred izbore”. Na sjednici je donesena Odluka o imenovanju Industrijske ceste, a radi se o dijelu prometnice koja se nastavlja na Prilaz dr. Franje Tuđmana, od rotora na niže, u smjeru Velikog Trgovišća. Prema riječima gradonačelnika Hanžeka na tom se dijelu provode veliki investicijski zahvati te je prometnicu trebalo imenovati. Na sjednici je nezavisni vijećnik Krešimir Končevski ponovno potaknuo pitanje kvalitete zraka istaknuvši kako je jedan od onečišćivača zraka i tvrtka Ciak. Zatražio je da se instalira mjerna stanica za mjerenje kakvoće zraka, odnosno da se kontinuirano provodi kontrola na teške metale, dioksine i furane. „Pouzdajem se u to da mi od 2019. godine imamo instalirane uređaje koje sada i unaprjeđujemo, koji na dnevnoj bazi, satno pokazuju stanje i kvalitetu zraka”, istaknuo je gradonačelnik Hanžek. Dodao je kako je nadležna državna institucija izašla na teren i izvršila potrebna mjerenja i ustanovili da postoji miris koji ne sadrži toksične ili neke druge za zdravlje opasne čestice.