Općina Bedekovčina objavila je ponovljeni javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike. Pozivaju mlade od petnaest do trideset godina života s prebivalištem ili boravištem na području Općine da se prijave na objavljeni Javni poziv. Pravo predlaganja imaju udruge koje su opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija, neformalne skupine mladih koje se sastoje od najmanje 20 mladih s prebivalištem ili boravištem na području Općine. Pisane i obrazložene kandidature predaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine, na propisanim obrascima, najkasnije do 27. travnja ili se šalju poštom preporučeno na adresu Općine. Javni poziv i propisani obrasci dostupni su na mrežnoj stranici Općine.