Krapinsko – zagorska županija je objavila javni poziv za prijavu projekata koji će biti odabrani i uvršteni u Dječji proračun za 2022. godinu. U županijskom proračunu za to je osigurano 200 tisuća kuna. Najmanji iznos koji se može tražiti nije određen, najveći je 20 tisuća kuna, a može se zatražiti do 100 posto iznosa za financiranje. Projekte mogu prijaviti djeca do 18 godina, odgojno obrazovne ustanove te organizacije civilnog društva koje provode aktivnosti s djecom i za djecu. Javni poziv i svi ostali detalji važni za prijavu objavljeni su na web stranici KZŽ. Rok za podnošenje prijava je 26. studenoga. Krapinsko-zagorska županija, kao Županija – prijatelj djece, prvi dječji proračun je utvrdila 2019. godine, kao izdvojeni dio županijskog proračuna koji prikazuje sredstva koja su u najširem smislu namijenjena djeci.  Za ovu godinu ukupna vrijednost Dječjeg proračuna iznosi oko 108 milijuna kuna, što u odnosu na ukupni proračun od oko 250 milijuna kuna  iznosi nešto više od 43 posto.