Projekt izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u naselju Veleškovec sufinanciran je sredstvima Europske unije putem LEADER – Podmjere 19.2, Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., LRS LAG-a Zeleni bregi, natječaja za provedbu tipa operacije 2.1.1. ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo. Općina Zlatar Bistrica zaprimila je od LAG-a Zeleni bregi Odluku o odobrenju projekta kojom je Općini odobreno ukupno 32.917,00 €. Dana 7. studenog 2022. godine potpisan je Ugovor o financiranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Temeljem projektne dokumentacije vrijednosti 3.318,00 € Općina je provela postupak jednostavne nabave putem portala Agronet i sklopljen je ugovor o nabavi radova i opreme s najpovoljnijim ponuditeljem, a ugovorena vrijednost radova iznosi 45.830,00 €. Zbog iznimno nepovoljnih vremenskih uvjeta i dugog kišnog razdoblja konačni završetak radova znatno se produžio međutim radovi su napokon završili i svečano otvorenje održano je 29. lipnja. Dječje igralište koje je smješteno uz Društveni dom u Veleškovcu otvoreno je za sve koji su željni dječje igre i druženja.