Općina Mihovljan otvorila je Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2023. godini. Javiti se mogu udruge s područja Mihovljana te udruge koje na području općine provode svoje programe. Ukupno će se dodijeliti 37.162,39 eura. Od toga za javne potrebe u gospodarstvu, potpore za djecu i mlade, osobe treće životne dobi, osobe s invaliditetom i posebnim potrebama, projekte mjesne samouprave i drugo 11.148,72 eura. Za javne potrebe u sportu predviđeno je 24.155,55 eura, a za javne potpore u kulturi 1.858,12 eura. Rok za podnošenje prijedloga je do 23. veljače. Svaka udruga može prijaviti samo jedna program ili projekt. Kompletan tekst Javnog poziva i potrebna dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama Općine Mihovljan.