Općina Jakovlje kao vjerojatno jedina općina u Hrvatskoj nastavlja sufinancirati dopunsko zdravstveno osiguranje svojim mještanima s navršenih 75 i više godina života. Ova pozitivna praksa započela je 2018. godine, a trenutno se sufinancira dopunsko zdravstveno osiguranje za 131 mještanina. Osigurava se iznos od 840 kuna po osiguraniku, odnosno 110.040 kuna godišnje. Iz Općine Jakovlje su uputili poziv svim mještanima koji su u 2022. godini navršili 75 ili više godine, a do sada nisu predali zahtjev, da se jave u Općinu kako bi ostvarili svoje pravo na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Općine Jakovlje.