Općina Đurmanec učenicima sufinancira troškove smještaja u učeničkim domovima. Pravo na sufinanciranje troškova smještaja ostvaruju svi učenici sa područja Općine koji dostave potrebnu dokumentaciju. Iznos sufinanciranja je 30 eura mjesečno. Rok za prijavu traje do 29. rujna, a više informacijama o uvjetima prijave nalazi se na mrežnim stranicama Općine Đurmanec.