Temeljem Programa potpore poljoprivredi na području Općine Desinić za 2022. godinu, Općina Desinić objavila je javni poziv za dodjelu potpora. Poljoprivrednici s područja općine mogu se javiti za sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja plotkinja goveda, sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krmača, potpore za držanje goveda, potpore za držanje ovaca i koza, potpore za držanje pčelinjih zajednica te sufinanciranje nabave voćnih sadnica i loznih cjepova. Potrebni obrasci mogu se podignuti u Općini Desinić ili pronaći na web stranici općine.