U Poslovno-tehnološkom inkubatoru Krapinsko-zagorske županije u Krapini, održan je radni sastanak predstavnika Krapinsko-zagorske županije i jedinica lokalne samouprave s predstavnicima Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva financija. Tema sastanka bile su aktivnosti optimizacije i unapređenja sustava lokalne i regionalne samouprave te mogućnosti funkcionalnog povezivanja jedinica lokalne samouprave. O temi je govorio državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave, Sanjin Rukavina, a okupljenima se obratila i zamjenica župana Jasna Petek, koja je među ostalim istaknula, kako svima u interesu mora biti učinkovita, dostupna i transparentna javna uprava.