Svjetski dan svjesnosti o autizmu obilježava se 2. travnja s ciljem skretanja pozornosti javnosti na milijune ljudi širom svijeta koji žive s poteškoćama iz spektra autizma, kao i razbijanja predrasuda i mitova koje okružuju oboljele od autizma. S obzirom da je kod oboljelih od autizma važna rana intervencija, KZŽ potiče i osigurava uvjete za razvoj usluga koje se odnose na ranu intervenciju – dijagnostiku i razvojne tretmane kojima se potiče ostvarivanje razvojnih potencijala djeteta, sprečava se razvoj daljnjih poteškoća, priprema dijete za vrtić, školu, zapošljavanje i u konačnici za samostalan život. KZŽ je proteklih godina u programe rane intervencije koji se proveode u Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice uložila više od 180 tisuća eura. U tom je Centru, u rujnu 2020. godine otvoren je kabinet za ranu intervenciju. Kabinet je suvremeno opremljen, a usluge rane intervencije koje se ovdje pružaju za roditelje su potpuno besplatne. U Centru za odgoj i obrazovanje i Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, usluge rane razvojne podrške od prošle su godine dostupne na temelju uputnice područnih ureda Zavoda za socijalni rad.Važan dio podrške djeci s poteškoćama iz spektra autizma, ali i drugih razvojnih teškoća su logopedske usluge. Krapinsko-zagorska županija inicirala je model prema kojem su se uspostavili logopedski kabineti za područje Županije na način da jedan logopedski kabinet djeluje na području dvije ili više jedinica lokalne samouprave koje zajednički sufinanciraju njegov rad. KZŽ uključila se u nabavku opreme za logopedske kabinete u brojnim zagorskim gradovima i općinama. Do sada je u tu svrhu izdvojila ukupno 25.272,28 eura. Tu su i razni programi podrške integraciji djece s teškoćama u redovne odgojno-obrazovne programe, poput projekta Baltazar, pomoćnika u nastavi i drugog. Krapinsko-zagorska županija organizira i iskustvenu radionicu na temu: Koliko smo s autizmom „na ti“? Koja će biti održana 11. travnja u Poduzetničkom centru u Krapini s početkom u 11 sati.