Na području Zlatara u tijeku je više komunalnih akcija. Prema riječima gradonačelnice Jasenke Auguštan Pentek preasfaltirana je Vinogradska ulica, a ovih danas asfaltirat će se i nogostup. Započelo je i postavljanje rasvjetnih tijela u dijelovima Zlatara koji nisu imali rasvjetu, ali imaju stupove na koje su svjetiljke postavljene. Radovi bi trebali biti gotovi tijekom naredna dva tjedna. Vrijednost projekta iznosi oko 1,5 milijuna kuna. Provedeno je i nekoliko javnih nabava, između ostalog za preostale radove na Sokolani vrijedne oko 4,5 milijuna kuna, koji će se intenzivirati i trebali bi završit u naredne dvije godine, te za izgradnju mosta prema Hlebovom Selu. Vrijednost radova na mostu je preko 500 tisuća kuna, a završetak je predviđen u proljeće iduće godine. Prije zime potrebno je sanirati i neke nerazvrstane ceste, a u tijeku su radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta, vrijedni oko 4,5 milijuna kuna. Reciklažno dvorište trebalo bi biti otvoreno u siječnju naredne godine.