Prema aktualnim informacijama, na području Krapinsko – zagorske županije dosad su popisane 100.483 osobe. Samopopisivanjem je upisano 45.328 osoba, a 55.155 osoba popisano je na terenu. Dnevno se na terenu kreće od 150 do 170 popisivača.  Testiranja na COVID-19  obavljaju se prema planu i nitko od popisivača nije pozitivan. Testiranja se obavljaju na petnaest lokacija i to u jedanaest  Domova zdravlja te četiri ispostave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije. Popis stanovništva, kućanstava i stanova najopsežnije je i najsloženije statističko istraživanje. Cilj je utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima, kao i o obilježjima kućanstava i stanova.  Terenska faza popisivanje traje do nedjelje  17. listopada, a stanovništvo se poziva na suradnju i dostupnost.