Valentino Herceg iz Špičkovine završio je Agronomski fakultet i radi kao enolog u Badelu, a svoje znanje i ljubav utkao je i u novi vinograd zasađen našom autohtonom sortom vinove loze-starohrvatskom belinom. Sredstva za ovu investiciju ostvario je na natječaju LAG-a Zagorje-Sutla i to 15 tisuća eura koje je uložio u kupnju armature i 900 sadnice vinove loze, starohrvatske beline te u strojeve u podrumu, poput preše, muljače-runjače, pumpe za vino i masulj i te filter.

“Ljubav prema autohtonim sortama počela je još na fakultetu, kada sam se aktivirao u ampelografsku grupu gdje smo ih i najviše proučavali. Nit vodilja je bila ta da ako Međimurci mogu imati šipon, Moslavci škrlet, Dalmatinci plavac, pošip, Istrijani malvaziju, zašto i mi Zagorci ne bi mogli biti poznatom po nekom svom vinu”, ispričao je u Gruntu Radio Stubice, Valentino Herceg.

OPG je naslijedio od roditelja. Prostire se na jedan hektar, a prevladava graševina, rajnski rizling i muškat. Uz postojeći vinograd, zasadio je i novi sa spomenutom starohrvatskom belinom. Zasadio ga je ovo proljeće, a trebat će mu četiri do pet  godine da dođe u puni rod. Sadnice je kupio u Trgocentru, koji jedini prodaju autohtone sorte vinove loze Hrvatskog zagorja, a čija je zaštita i revitalizacija započela 2006. godine kroz projekt Agronomskog fakulteta, Zavoda za vinarstvo, a na inicijativu Grupacije za vinarstvo i vinogradarstvo pri Županijskoj komori.

Valentino je i predsjednik Udruge vinogradara i vinara Preša, koja broji 50 -ak članova, većinom starijih, koji vinare još radi tradicije, dok je proizvođača te mladih i aktivnih članova sve manje. “Nažalost, vinogradi se krče, novi se ne sade… Nadam se da će se to u budućnosti promijeniti, ali teško”, iskren je Valentino.

Osvrnuli smo se i na ovogodišnju berbu, koja je, kaže, bila vrlo zahtjevna. “Borili smo se s nevremenima, tučom, obilnim padalina i plemenjačom. Malo je vrijeme ipak išlo na ruku zadnjih tjedana pa je grožđe uspjelo dozrijeti. Neće biti godina za pamćenje, ali i probat će se iskoristiti maksimum od ove berbe”, kaže.

Ovaj mladi vinar rekao je kako u Zagorju ima lijepih položaja za sadnju vinograda i uzgoj vinove loze, ali teško je okrupniti veće površine, ako se želite ozbiljno baviti ovo vrstom proizvodnje. Naš krajolik pun je brežuljaka, ali ti tereni nisu pristupačni mehanizaciji. Prije 30-40 godina vinogradi su se sadili na strmim terenima, jer su se u nizinama sijale žitarice i sadilo povrće, a danas se to izokrenulo, jer nema radne snage, a na takve terene ne može ni mehanizacija. Zato se pribjegava drugim lokacijama kako bi se olakšao proces proizvodnje”, pojasnio je.

Valentino radi kao enolog u Badelu, i njegov posao obuhvaća kompletan vinarski proces, od berbe, proizvodnje vina, kušanja, pripreme vina za punjenje i iziskuje puno znanja. “Ja uživam u svom poslu. Najbitnije je da voliš ono što radiš, jer kad radite ono što volite niti ne obraćate pozornost na vrijeme”, zaključio je.