I u ovoj godini, za račune komunalne i grobne naknade mještani Općine Jakovlje oslobođeni su plaćanja naknade ukoliko ih plate u Poštanskom uredu u Jakovlju. Naime, tu naknadu Hrvatskoj pošti podmirit će Općina Jakovlje, prema unaprijed sklopljenom ugovoru, a sve u cilju poboljšanja i održavanja usluga poslovnice pošte u Jakovlju. Naime, zbog najavljene reorganizacije rada Poštanskog ureda u Jakovlju od strane Hrvatske pošte d.d., kao i mogućnosti skraćivanja osmosatnog radnog vremena na četverosatno radno vrijeme ureda, Općina Jakovlje odlučila je to spriječiti te je preuzela obvezu plaćanja naknade po računima za komunalne usluge umjesto korisnika koji je plaćaju u Poštanskom uredu u Jakovlju. Namjera je zadržati što veći broj korisnika usluga poštanskog ureda u Jakovlju, spriječiti mogućnost skraćivanja radnog vremena ureda, održati pružanje usluga na dosadašnjoj razini, odnosno poboljšati je.