Humplin je obavijestio svoje kupce iz kategorije kućanstvo da uslijed trenutne situacije na tržištu plina s 30. rujna raskida dosadašnje ugovore o opskrbi plinom sklopljene po tržišnim principima, a sve u cilju zaštite kupaca od višestrukog povećanja cijene. Promjena opskrbljivača i početak pružanja javne usluge opskrbe plinom, provest će se automatski od 01. listopada na opskrbljivača E.ON plin d.o.o. iz Zagreba za sve kupce distribucijskog područja HUMPLIN-a d.o.o. Opskrbljivač je dužan u roku od 30 dana od početka pružanja javne usluge dostaviti ugovor kao i informacije o svim novim okolnostima vezanim uz prelazak na javnu uslugu opskrbe plinom. Ovim putem pozivaju se kupci na dostavu očitanja plinomjera na dan prestanka ugovora 30. rujna radi razgraničenja ugovornih odnosa telefonski na broj 049/340-778, ili na e-mail: humplin@humplin.hr HUMPLIN zahvaljuje svim svojim kupcima na dosadašnjoj poslovnoj suradnji te napominje kako će kao operator distribucijskog sustava i dalje će pružati uslugu distribucije plina. Humplin je trgovačko društvo kojega je osnovala Općina Hum na Sutli, a u vlasničkoj strukturi su Grad Pregrada te Općina Desinić.