Gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan Pentek raspisala je javni natječaj za financiranje aktivnosti udruga u 2024. godini. Prema planiranim sredstvima, koja se mogu dodijeliti putem natječaja, za sport i rekreaciju ukupno je predviđeno 50 tisuća eura, za razvoj civilnog društva i ostale udruge 30.000 eura te za zaštitu prava i interesa branitelja 664 eura. Obrasci za prijavu, zajedno s uputama, dostupni su na mrežnim stranicama Grada Zlatara. Natječaj je otvoren do 9. ožujka. Objavljen je i javni poziv za financiranje udruga iz područja vatrogastva. Ukupna planirana sredstva za raspodjelu iznose 11.945 eura. Upute za prijavu također se nalaze na web stranici Grada Zlatara, a i ovaj javni poziv je otvoren do 9. ožujka.