Grad Zabok je među prvim gradovima u Hrvatskoj i prvi u Krapinsko-zagorskoj županiji izradio Plan klimatske neutralnosti a za period do 2050. godine. U suradnji s Regionalnom energetsko-klimatskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske i u sklopu projekta REMARKABLE Climate (klajmet) Leaders, financiranog u okviru programa OBZOR 2020. Plan predstavlja ambiciozan pristup Grada Zaboka energetskoj tranziciji i prilagodbi na klimatske promjene te osigurava da se projekti i mjere provode u suradnji s građanima i zainteresiranim dionicima te na njihovu korist. Usvajanjem europskog Zakona o klimi prije dvije godine postizanje klimatske neutralnosti postalo je zakonski obvezujuće za sve zemlje članice. To znači da će se u periodu do 2050. morati iznaći načini i mehanizmi koji će omogućavati uklanjanje one količine emisija CO2 iz atmosfere koja se proizvodi i u atmosferu ispušta.