Grad Klanjec je objavio je natječaj za dodjelu pomoći u školovanju učenicima srednjih škola i studentima za školsku i akademsku godinu 2021./2022. Na natječaj se prijaviti mogu svi učenici ili studenti čiji roditelji imaju prebivalište na području grada Klanjca, a dodjeljuju se dvije vrste pomoći. Prva je pomoć  na temelju socijalnog statusa, gdje će se dodijeliti osam pomoći učenicima srednjih škola u visini od 250 kuna mjesečno i četiri pomoći studentima u visini od 550 kuna mjesečno. Druga je temeljena na uspjehu u dosadašnjem školovanju, a dobit će je dva učenika srednjih škola, u visini od 250 kuna, i dva studenta, u iznosu od 550 kuna. Natječaj je otvoren do 20. listopada, a  detaljnije informacije mogu se pronaći na stranicama grada.