Europska iskaznica za osobe s invaliditetom olakšala bi slobodno kretanje i jednaku mogućnost pristupa uslugama

54

Krapinsko-zagorska županija je u suradnji s predstavnicima svih udruga osoba s invaliditetom organizirala okrugli stol na temu novih zakonskih propisa s naglaskom na izazove i primjene u praksi. Na okruglom stolu govorile su predsjednica Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske Marica Mirić, socijalna radnica iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Zabok Aleksandra Kveštak te gradonačelnik Pregrade i član Europskog odbora regija Marko Vešligaj. Vešligaj se osvrnuo na standardiziranu iskaznicu koja bi osobama s invaliditetom olakšala slobodno kretanje i jednaku mogućnost pristupa uslugama na razini cijele Europske  unije. Zamjenica župana Jasna Petek napomenula je da je Krapinsko-zagorska županija pri vrhu s brojem osoba s invaliditetom u ukupnom broju stanovnika, oko 20 posto te istaknula kako Županija pruža pomoć i podršku djeci i osobama s invaliditetom svih 365 dana u godini.