Hrašćina danas obilježava Dan općine. Datum 26. svibnja, povijesno je vezan uz Hrašćinski meteorit, koji je 1751. godine pao u selo Domovec. Bio je to prvi dokumentirani pad meteorita popraćen zapisnikom. Hrašćina ove godine navršava i 30. rođendan. Rezimirajući ta tri desetljeća načelnik Branko Tukač je naglasio kako prije 30 godina nije bilo ni jednog kilometra asfalta, danas se on prostire na 40 km, a voda i rasvjeta stigli su do svake kuće. Izgrađena je sportska dvorana, u lipnju kreće gradnja vrtića, a velika investicija koja bi stavila Hrašćina i na turističku i kulturnu kartu svakako je Astro centar koji se planira graditi u bliskoj budućnosti. Za vrtić koji je kapitalni projekt u ovoj godini u Hrašćini dobivena su sredstva iz Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 764.483 eura. Građevinska dozvola je riješena, i uskoro kreće javna nabava za izgradnju vrtića. Cijeli projekt vrijedan je dva milijuna eura, pa će Općina pokušati financijska sredstva još osigurati iz fondova i ministarstava. U proteklih godinu radilo se na uređenju infrastrukture te uređenju Društvenog doma Hrašćina. Od radova u tijeku načelnik Tukač je izdvojio radove u parku Trgovišće te sanaciju klizišta Maretići. Ove je godine još u planu uređenje krovišta vijećnice. Općina je krenula i u izmjene Prostornog plana, zbog potreba same Općine, ali i građana koji planiraju gradnju kuća odmor. U planu je uređenje društvenih domova, daljnju izgradnju vodoopskrbe i odvodnje te proširenje javne rasvjete. Od važnijih projekata istaknuo je program Zaželi, u sklopu kojeg je zaposleno 10 žena koje skrbe za 60 starijih korisnika.