I Općina Kraljevec na Sutli obavještava umirovljenike sa svog područja o podjeli božićnica. Umirovljenici koji primaju mirovinu do 150 eura dobit će 20 eura božićnice, a oni čija mirovina iznosi do 300 eura 15 eura. Umirovljenici trebaju predočiti odrezak zadnje mirovine, presliku osobne iskaznice i presliku tekućeg računa na koji će se vršiti isplata, a rok je do 18. prosinca.