Asfaltirana je spojna cesta Mikulci – Cetin u Lovrečanu u Zlatar Bistrici. Radove je izvodio Strojni iskop-transport Zajec, a trošak radova u potpunosti je financiran iz proračuna Općine Zlatar Bistrica. Asfaltiranju se pristupilo kako bi se smanjile potrebe za redovnim održavanjem i nasipavanjem kamenog materijala te u konačnici radi povećanja standarda života lokalnog stanovništva. Radove je obišla i općinska načelnica, Vesna Mikulec.