Na području Zaboka i u ovoj su godini planirane brojne komunalne akcije. Kada su u pitanju kapitalni projekti, Centar urbane kulture Regenerator završen je, a trenutno se provode radovi na njegovom opremanju. Prema riječima Danijela Tuđe pročelnika Upravnog odjela za komunalnu infrastrukturu i javne potrebe grada Zaboka, ti bi radovi trebali završiti do kraja ožujka, nakon čega će Grad raspisati natječaj za smještaj svojih udruga u prostor Regeneratora. Kada je u pitanju projekt Brzo, čim to vremenske prilike dozvole uslijedit će radovi na rasvjeti mosta, uređenju parka oko dimnjaka, uređenju parkirališta, oborinske odvodnje te hortikulture i urbane opreme. Tuđa napominje kako je izvođaču radova produžen rok do sredine ožujka za završetak spomenutih radova. Pump track staza pokraj Osnovne škole većim je dijelom završena te su preostali radovi na humusiranju i sijanju trave što bi trebalo biti završeno sredinom veljače. „U tijeku je izgradnja nogostupa od Ulice Tina Ujevića prema naselju Repovec, preostali su radovi na asfaltiranju nogostupa i rješavanju ukopa sporednih cesta i trebali bi biti gotovi do početka ožujka. U tijeku je i rekonstrukcija ceste u Lugu Zabočkom uz prugu. Slijede radovi na izgradnji armirano-betonskog potpornog zida uz prugu, rješavanje oborinske odvodnje te je do polovice ove godine u planu kompletna rekonstrukcija ceste”, rekao je Tuđa. U planu je nastavak izgradnje nogostupa u Jakuševcu Zabočkom uz županijsku cestu koja prolazi kroz naselje. Jedan od najvažnijih projekata u ovoj godini je rekonstrukcija Parka Milana Pripića. „Planiraju se radovi na uređenju dječjeg igrališta ispod čeličnog mosta kao i rekonstrukcija asfaltirane plohe košarkaškog igrališta. Izvođenje radova planirano je u drugom kvartalu ove godine za što je osigurano 390 tisuća eura. U planu je i izgradnja nogostupa u Ulici Ivana i Cvjete Huis, iznad Srednje škole prema vodospremi. U proračunu je osigurano 133 tisuće eura, a radovi su planirani također u drugom kvartalu ove godine”, naglasio je Tuđa. U planu je izgradnja pješačkog prijelaza s mimoilaznim ogradama, preko željezničke pruge „kod Šode”, kao i izgradnja prometnice s pripadajućom komunalnom infrastrukturom u gospodarskoj zoni kojom će se ona spojiti s gospodarskom zonom Velikog Trgovišća. Projekt će se realizirati u suradnji s Općinom Veliko Trgoviše i KZŽ.